Archiwum autora: admin

Rozpatrzenie ofert dot. wymiany podliczników.

Zrobiliśmy rozeznanie wśród lokalnych firm co do kosztów wymiany podliczników.Zapytaliśmy o cenę wymiany jednego licznika wraz z kosztami pracy:Firma nr 1- przy zamówieniu 100 szt. 333 zł od łącza., za 200 szt. 272 zł od łącza. Firma nr 2- 221 zł od łącza Firma nr 3- przy jednorazowym zamówieniu min 100 szt. podliczników- 155 zł… Czytaj dalej »

Witamy nową Księgową

Ogród zakończył 10 letnią współpracę z księgową, której biuro znajdowało się w Maryninie. Nie chcemy komentować decyzji, ale proszę nam wierzyć, iż było to konieczne, nie zważając na koszty.Nowe Biuro Rachunkowe  INGERSO Agnieszka Parzyńska, wzbudziła nasze zaufanie. Jesteśmy przekonani, że nasze Ogrody wyniosą z tej zmiany spore korzyści. Przyznajemy, że dotychczas sprawy finansowe były naszą… Czytaj dalej »

PODNIESIENIE OPŁATY STAŁEJ ZA ENERGIĘ

Podjęliśmy decyzję o podniesieniu opłaty stałej doliczanej do prądu z 20 na 30 zł. Zadaniem tej opłaty jest pokrywanie strat pomiędzy tym, co wpłacają działkowcy, a tym, jaką fakturę wystawia Zakład Energetyczny. Szczegóły w Uchwale nr 10, którą znajdziecie obok. Niniejszym wzywamy działkowców, którzy użytkują prąd elektryczny i nie partycypują w opłatach stałych o złożenie… Czytaj dalej »

Montaż podliczników

Od Kwietnia rusza wymiana podliczników. Każda działka poniesie koszt podlicznika w wysokości 75 zł. Koszty robocizny pokrywane są z kasy ogrodu. Opłaty można wnosić już TERAZ u gospodarza. Nasz gospodarz wystawi Państwu pokwitowanie za dokonaną wpłatę. Kontakt do pana Jana <<<  606 471 228  >>> Działki, które nie zgodzą się na wymianę podlicznika, zostaną odłączone od… Czytaj dalej »

Wyłączenie prądu

W połowie listopada zostanie wyłączona energia. Podjęliśmy w zeszłym roku uchwałę, która mówi, że do czasu zamontowania nowych podliczników w skrzynce zlokalizowanej w alejce, energia w okresie zimowym  będzie wyłączana. Na początku nowego sezonu 2021 zaproponujemy Państwu przesunięcie liczników z altan do skrzynek.  Wymiana odbywałaby się etapami, a działkowiec poniósłby koszt licznika (ok. 70 zł)… Czytaj dalej »

Kontener na bioodpady

W dniu 22 października w godzinach porannych zostanie podstawiony kontener na odpady zielone (liście, trawa, bardzo drobne patyki). Kontener będzie dostępny do piątku 23 października, do godzin porannych.Prośba o wrzucanie do kontenera liści, czy trawy bez worków. Prosimy taże o samodyscyplinę w zakresie co wyląduje w kontenerze, ponieważ firma ZGK w Grodzisku Mazowieckim wykonuje tę… Czytaj dalej »

Elektrośmieci – wywóz

Za tydzień w sobotę (25.07) przyjedzie firma która zabierze od naszych działkowców Elektrośmieci (nawet stare lodowki, tv) i wszelkiego rodzaju złom. Prosimy o przyniesienie sprzętów na miejsce po byłym betonowym śmietniku (ustawić na betonowej podłodze).

Komisja ds. liczników

Zgłosiły się  osoby chętne BEZPŁATNIE sprawdzić stan podliczników prądu, znajdujących się w altanach ogrodowych.Komisja będzie działać w lipcu. Otrzymała od nas wszelkie upoważnienia do spisywania liczników i pobierania opłaty na miejscu podczas kontroli.Osoby te będą posiadały uchwałę zarządu z pieczątką ogrodu i podpisami. W razie wątpliwości prosimy o zwrócenie się do komisji o przedstawienie uchwały.        Po… Czytaj dalej »

Wjazd na część A

W związku ze skargami, osoby, które parkują auta niezgodnie z Regulaminem ROD i Uchwałą Zarządu 1/2020, proszeni są o nieparkowanie aut na terenie ROD.Dodatkowo nagminnie brama wjazdowa na teren części A od strony ul. Akacjowej, jest pozostawiana otwarta. Przypominamy wszystkim użytkownikom aut wjeżdżającym na teren ROD:1.   Parkowanie na terenie ROD jest możliwe jeśli kierowcą auta… Czytaj dalej »

Udrożnienie rowu

Poszukujemy osób chętnych do udrożnienia rowu melioracyjnego. W centralnej części ogrodów sukcesywnie był czyszczony w bieżącym roku rów. Udało się to dzięki pracy jednego działkowca, który posiadł koparkę. Gospodarz oczyścił pobocze rowu na jednym odcinku, za który odpowiadają niestety właściciele działek przyległych. Woda popłynęła 40 metrów i zatrzymała się na wysokości biura. Potrzeba dodatkowych prac.… Czytaj dalej »

Zbieranie opłat za prąd

Poszukujemy osób chętnych do zbierania opłat za energie elektryczną w jeden, jeszcze nie sprecyzowany weekend lipca -2 godziny sobota i 2 godziny niedziela.

Komisja Inwentaryzacyjna

Poszukujemy osób chętnych do utworzenia komisji inwentaryzacyjnej, która dokona spisu z natury pozostawionych na działce składników majątkowych zmarłego członka ROD oraz wyceny zadłużonej działki, która na mocy umowy porozumienia stron wróciła do zasobów  Zarządu.

Prąd

Poszukujemy osób chętnych do komisji , która zweryfikuje odczyty liczników znajdujących się w altanach ogrodowych. Jest to konieczne i niech za przykład posłuży sprawa jednego działkowa, któremu zamontowaliśmy podlicznik w skrzynce w alei. Działka przez 2 lata zużyła 150 kWh, a po zamontowaniu podlicznika w skrzynce, przez pierwsze 3 tygodnie ta sama działka zużyła 185… Czytaj dalej »

Śmieci

W związku z licznymi zapytaniami o podstawienie pojemników na śmieci wyjaśniamy, że opłatę, którą zbieraliśmy na poczet opłat ogrodowych 150 zł, nie dotyczyła śmieci. Śmieci jest to ogromny koszt, który powinien być zatwierdzony na walnym zebraniu. Najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma hetman: Pojemnik 1100 litrów na odpady zmieszane 183 zł Pojemnik 240 litrów na papier/szkło/plastik 60… Czytaj dalej »

Obowiązki działkowców

Przypominamy o rzeczach, o które powinien zadbać każdy działkowiec: Koszenie traw w alejce i rowach melioracyjnych w granicach działki do połowy szerokości alejki, gdy do niej przylegają działki po obu stronach i na całej jej szerokości, gdy do niej przylegają działki z jednej strony. Dla poprawności stosunków sąsiedzkich i dbania o pozytywny wizerunek działkowców warto wybrać odpowiednie godziny… Czytaj dalej »

Gospodarz

Informujemy, że podpisaliśmy umowę z Panem Janem, który zgodził się zostać Gospodarzem na ogrodzie. Prosimy o zgłaszanie Panu Gospodarzowi informacji o: wszelkich rzeczach wymagających naprawy, uszkodzonym ogrodzeniu, niesprawnej furtce, korku, który wyskoczył w skrzynce elektrycznej. Gospodarz posiada dostęp do skrzynek elektrycznych i jest jedyną osobą, która może w niej dokonywać różnych podłączeń. Ze względu na… Czytaj dalej »

Skrzynka na informacje dla Zarządu

Na biurze zostanie powieszona skrzynka, do której proszę wrzucać informacje dla zarządu. Musimy ograniczyć spotkania osobiste z działkowcami, stąd pomysł na skrzynkę.

BEZ WORKÓW, BEZ ŚMIECI, BEZ GAŁĘZI

4-5 maja zostanie podstawiony kontener na odpady zielone typu trawa,  szyszki, drobne patyki, igliwie, liście.Prosimy o wrzucanie do kontenera tylko ww. zielonych odpadów BEZ WORKÓW. Jest to ważne, ponieważ więcej nie otrzymamy kolejnego kontenera, także prosimy o samodyscyplinę w tym zakresie.

Gospodarz Ogrodu i kwestia opłat

Jest szansa, że od maja będziemy mieli gospodarza. To rewelacyjna informacja, ponieważ pozwoli to na podpisanie umowy z firmą, która będzie wywoziła śmieci. Był to jeden z warunków koniecznych, by podpisać umowę na wywóz śmieci. Drugi warunek- znajdą się fundusze na ten cel.Prognozujemy, że śmieci będą nas kosztować od 10-12 tyś na sezon plus koszty… Czytaj dalej »

Witamy w ROD “Zagaje”

Zarząd podjął decyzję o wydzierżawieniu dwóch działek w miejscu po hałdzie gałęzi. Umowa na pierwszą działkę o numerze 156B jest już podpisana. Witamy nowego działkowca, przed którym wiele pracy, więc życzymy spokojnego wypoczynku  i pokaźnych plonów !!!

Udostępniono do użytku Toi Toi

Można już korzystać z toalet Toi Toi. Stare toalety zostały zdemontowane i wywiezione. Szambo odpompowane i zasypane, a w w miejsce otworów przymocowano betonowe płyty. Cała operacja trwała 5 godzin.  Zrobiliśmy tym samym przeskok cywilizacyjny- od średniowiecza do XX wieku.

Toalety toi toi

Doskonała wiadomość dla tych, którzy nie mają własnych toalet. Na terenie ogródków, przy obecnych średniowiecznych toaletach postawiono nowe toi toi.Co najważniejsze nie będą one już źródłem nieprzyjemnych zapachów. Dzięki Urzędowi Miasta Grodzisk Mazowiecki będą one raz w tygodniu sprzątane i dezynfekowane.Uroczyste przecięcie wstęgi może się jednak opóźnić z uwagi na światową pandemię.

Teren pod działki

Teren po stercie gałęzi przeznaczyliśmy na nowe działki. Na tą chwilę wygospodarowaliśmy dwie, lecz po budowie drogi znajdzie się prawdopodobnie miejsce na trzecią działkę.

Podziękowania

Podziękowania dla Burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego i wszystkich pracowników Urzędu Miasta Grodzisk Mazowiecki, którzy w niespodziewany dla nas sposób i na niespotykaną w innych ogrodach skalę,  wsparli nas przy następujących inwestycjach: bezpłatnie wymienili 3 tablice informacyjnie, bezpłatnie wyrównali teren parkingów i nawieźli kruszywo, bezpłatnie oczyścili teren z góry gałęzi, liści oraz śmieci, które zalegały pod tymi… Czytaj dalej »