Kontakt

Rodzinny Ogród Działkowy  „ZAGAJE”
w Grodzisku Mazowieckim
NIP 529-16-01-119
REGON: 00701591522607
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS nr 0000293886
numer rachunku bankowego:
98 8931 0003 0530 1124 2000 0001

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Stowarzyszenie  Ogrodowe w Warszawie

Zarząd ROD Zagaje (wg stanu z 09.08.2023)

Jan Piotrowski – Prezes
brak   – wice Prezes
Grażyna Wojciechowska – Skarbnik
Łukasz Głowacki – Sekretarz
Marek Januszko – Członek
Justyna Woźnicka – Członek
Adam Bejnarowicz – Członek
Roman Wiśniewski – Członek

Lokalizacja

Adres siedziby:

Adres do korespondencji:   

Adres e-mail:

Adres strony www:

Ul. Nowa 9B, Grodzisk Maz.

Skr. Poczt. 82, Grodzisk Maz. lub skrzynka na ścianie biura

ROD.zagaje@wp.pl

https://rod-zagaje.pl