Opłaty działkowe

Walne Zebranie z 13 maja 2023 roku uchwaliło opłaty obowiązujące w sezonie 2023, które należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie
do 30 czerwca.

Jak w roku 2022 opłaty ogrodowe są uzależnione od powierzchni działki. Poniżej w nawiasach ( ) prezentujemy porównanie opłat obowiązujących w poprzednim roku przyjmując, że działka jest o powierzchni 300 m².

1,00 zł/m² – opłata na funkcjonowanie ogrodu (spadek o 0,05 zł/m²)

6 zł opłaty z tytułu członkostwa w PZD (małżeństwo ponosi 1 opłatę) (bez zmian)

0,12 zł/m² – partycypacja w funkcjonowaniu PZD (wzrost o 0,02 zł/m²)

0,65 zł za 1 kWh – zmienna opłata uzależniona od stawek zakładu energetycznego PGE, aktualna do 1 stycznia 2022 r.

0,75 zł za 1 kWh – zmienna opłata uzależniona od stawek zakładu energetycznego PGE, aktualna stawka obowiązuje od 1 stycznia 2022r. (wzrost o 0,10 zł)

1,40 *0,85 zł za 1 kWh – zmienna opłata uzależniona od stawek zakładu energetycznego PGE, aktualna stawka obowiązuje od 1 stycznia 2023r. (wzrost o 0,65 *0,10 zł)
*stawka uległa zmianie, w związku z korektą faktury PGE uwzględniająca tarczę energetyczną.

15 zł – opłata energetyczna pobierana od każdej działki przyłączonej do sieci (bez zmian)

50 zł – opłata partycypacyjna w projekcie wymiana bram wjazdowych (małżeństwo ponosi 1 opłatę) (Nowość !!!)

50 zł – opłata partycypacyjna w projekcie budowy wiaty integracyjnej (małżeństwo ponosi 1 opłatę) (Nowość !!!)

Przykład: wyliczenie dla działki o pow. 300 m², która w okresie od 01.2023-07.2023 zużyła 100 kWh energii i dzierżawcy są członkami PZD.

300 (m²) x 1,00 (zł) + 300 (m²) x 0,12 (zł) + 6 (zł) + 50 (zł) + 50 (zł) + 100 (kWh) x 1,40 (zł) + 15 (zł) = 607 zł

(aktualizacja: 12.08.2023)

Inne opłaty:
250 zł – jednorazowa opłata za podłączenie do sieci energetycznej.

600 zł – jednorazowa opłata wpisowa pobierana od nowych działkowców (80% zostaje odprowadzone do PZD).

1000 zł – jednorazowa opłata inwestycyjna pobierana od nowych działkowców (za wyjątkiem osób zstępnych w stosunku do zbywcy działki).

50 zł – za ponowne włączenie energii wyłączonej na skutek braku płatności.

10x wysokość opłaty energetycznej, która na 1 stycz. 2022r. wynosi 15zł, pobierana od działkowców, którzy użyczyli energię elekt. działce odłączonej od sieci, nie zgłaszając faktu do Zarządu (wszyscy korzystający z energii powinni ponosić koszty strat w prądzie).

(aktualizacja: 12.08.2023)

Numer rachunku bankowego 98 8931 0003 0530 1124 2000 0001

Nadpłaty: Prosimy o zweryfikowanie zleceń stałych, ponieważ dochodzą do nas przelewy cykliczne (zlecenia stałe), które powodują nadpłaty. Nadpłaty nie są z naszego punktu widzenia pożądane, ponieważ powodują powstawanie zobowiązań.
Określanie tytułu przelewu: Należy dokładnie określać w tytule za co jest płatność, np. ” Opłata za działkę oraz energię elektryczną , numer działki … A/B”, “zaległe opłaty za działkę + opłata za działkę 2020r.” Brak wskazań w tytule przelewu dokładnego przeznaczenia pieniędzy, oraz informacji o numerze działki powoduje, że wpłata jest przekazywana do wyjaśnienia i następują opóźnienia w księgowaniu.
Nie zawsze zlecającym przelew jest dzierżawca, więc dokładna identyfikacja działki jest konieczna.
(aktualizacja: 12.11.2020)