Komisja ds. liczników

przez | 18 lipca, 2020

Zgłosiły się  osoby chętne BEZPŁATNIE sprawdzić stan podliczników prądu, znajdujących się w altanach ogrodowych.
Komisja będzie działać w lipcu. Otrzymała od nas wszelkie upoważnienia do spisywania liczników i pobierania opłaty na miejscu podczas kontroli.
Osoby te będą posiadały uchwałę zarządu z pieczątką ogrodu i podpisami. W razie wątpliwości prosimy o zwrócenie się do komisji o przedstawienie uchwały.       

Po działaniach komisji, zorganizujemy zbiórkę w biurze. Data nie została ustalona, czekamy na osoby chętne do zbierania opłat.

§74 Regulaminu ROD [Prawo wstępu na działkę]
1. W celu sprawdzenia stanu zagospodarowania działki, odczytu liczników wody i energii elektrycznej, sprawdzenia prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej i wodociągowej, działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany działkowej osobom upoważnionym przez zarząd ROD.
2. Mimo braku zgody działkowca, osoby upoważnione przez zarząd ROD są uprawnione do wstępu na działkę w celu przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem zawiadomią na piśmie działkowca o konieczności wstępu na teren działki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.