Dopisanie Współmałżonka Do Działki

  1. Wniosek współmałżonka

Współmałżonek Działkowca składa wniosek, dołączając: akt małżeństwa (kopię), oraz zgodę obecnego Działkowca dotyczącą ustanowienie na jego rzecz prawa do działki współmałżonka.

  1. Umowa dzierżawy z małżonkiem

Umowa dzierżawy działkowej z współmałżonkiem działkowca.

  1. Deklaracja członkowska PZD

Nowy działkowiec może zostać członkiem PZD. Należy złożyć deklarację.

Wzór nr 3: Deklaracja członkowska PZD
POBIERZ —-http://pzd.pl/artykuly/21404/92/Wzor-deklaracji-czlonkowskiej.html