Koniec wymiany podliczników

przez | 8 lipca, 2021

Zakończyliśmy wymianę podliczników (za wyjątkiem 3 działek,
które muszą czekać na wymianę skrzynki). Po zliczeniu wszystkich
faktur, średnio licznik kosztował nas 60 zł, dlatego 15 zł zostanie
na kontach działkowców na poczet przyszłych opłat.
Działkowcy, którzy nie byli obecni przy wymianie podliczników
proszeni są o kontakt, byśmy mogli spisać nowe i stare podliczniki.
Są to działki: 19A, 32A, 38A, 39A, 61A, 63A, 70A, 76A,
80A, 81A, 86A, 5CZ, 11CZ, 3B, 11B, 29B, 37B, 42B, 43B,
67B, 68B, 69B, 73B, 75B, 79B, 82B, 83B, 89B, 91B,
102B, 110B, 119B, 120B, 126B, 127B, 131B, 132B,
139B, 141B, 153B.
Nie uzupełnienie tych danych powoduje problem przy rozliczeniu
opłat za energię i może skutkować odłączeniem prądu. W związku
z powyższym prosimy o PILNY kontakt.
Działkowcy o podanych niżej numerach, mają niższe stany
liczników niż zanotowano w 2020 roku i wcześniej. Są to nr-y:
10A, 16A, 66A, 12B, 13B, 19B, 20B, 41B, 76B.

Również prosimy wyjaśnić te stany poprzednich podliczników.

Informujemy, ze na stronie rod-zagaje.pl w zakładce
Opłaty, znajduje się tabela zawierająca wielkości
poszczególnych działek, stan podliczników z 2020 r.,
stan starego i nowego podlicznika z 2021 r. z momentu
wymiany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.